Dear Valued Relation,

we would like to inform you that Van Mannekus has closed the plant location in Holland and that from June 30th 2018 onwards, customers will be delivered by Timab Magnesium or Grecian Magnesite.

Please contact :

Timab Magnesia
https://timabmagnesium.com/en/

Grecian Magnesite
http://www.grecianmagnesite.com/

Afvalwaterbehandeling

Magnesiumoxide en magnesiumhydroxide kunnen beide op veschillende manieren worden gebruikt bij de behandeling van afvalwater:

  • Om de onaangename geur van afvalwater te laten verdwijnen moeten H2S en ammonia uit het water worden verwijderd. Dit kan worden gedaan door MgO aan het syteem toe te voegen met een bufferoplossing van pH 9-9,5. Hierdoor wordt voorkomen dat H2S wordt gevormd.
  • Corrosie van de nutsvoorzieningen of van de tanks met afvalwater draagt ook bij aan de vorming van zwavelzuur (H2SO4). Basische magnesium reagens kunnen helpen dit te voorkomen door telkens magnesiumoxide of magnesiumhydroxide toe te voegen in delen van het systeem om de pH te veranderen of door het vrije oppervlak te coaten met een suspensie van magnesiumhydroxide.
  • Het verwijderen van fosfor is sinds kort van groot belang sinds fosfaat het fonomeen eutrofiëring bevordert wat kan leiden tot de dood van het waterleven. Bovendien is door een daling van natuurlijke fosfaatafzetting terugwinning en recycling van fosfor van belang geworden.

Het bijproduct van de fosfor verwijdering heet struviet en kan worden gebruikt als meststof (Mg, N, P-bron). Magnesium-ionen veroorzaken de verhoging van de chlorofylproductie, omdat zij de centrale positie in het molecuul bezetten, terwijl de N en P belangrijke voedingsstoffen zijn voor planten. Op die manier kan het bijproduct verkocht worden als meststof waardoor het hele verwerkingsproces nog rendabeler wordt.

Er moet opgemerkt worden dat het gebruik van MgO/MG(OH)2 als beste de opbrengst van fosfaat hersteld in vergelijking met Ca(OH)2/CaO doordat de pH effectiever onder controle kan worden gehouden.

banner