Dear Valued Relation,

we would like to inform you that Van Mannekus has closed the plant location in Holland and that from June 30th 2018 onwards, customers will be delivered by Timab Magnesium or Grecian Magnesite.

Please contact :

Timab Magnesia
https://timabmagnesium.com/en/

Grecian Magnesite
http://www.grecianmagnesite.com/

Bodemstabilisatie

Een veel voorkomend probleem in  het proces van bodemstabilisatie is de aanwezigheid van humuszuren die vastzitten aan de organische substantie. Dit zijn vooral fulvozuren en carbonzuren en die een goede binding met cement verhinderen. Het product GeoCrete® lost dit probleem op. GeoCrete® zorgt ervoor dat de aanwezige zuren in de bodem worden ingesloten en hierdoor wordt het hydratatieproces (ligatie) niet verhinderd.

GeoCrete® is een fijn poeder dat voornamelijk bestaat uit natuurlijk alkalische en aardalkalische verbindingen. Het wordt gebruikt als cement additief en stimuleert direct het cementhydratatieproces waardoor significant sterkere funderingen gemaakt kunnen worden in gebouwen.

De mix van GeoCrete® en cement bevordert de formatie van nieuwe mineralen tijdens de cementhydratatie. Daarnaast verhoogt het ook technische parameters als druksterkte, elasticiteit en buigtreksterkte. Dus even sterke funderingsconstructies kunnen worden bereikt met bodems / korrelige mineralen die aanvankelijk ongeschikt waren.

GeoCrete ® IM is ontwikkeld voor immobilisatie en helpt de verontreinigingen in de grond zodanig in te sluiten dat uitloging binnen de vereiste grenzen blijft. Zware metalen en de meeste organische verontreinigingen kunnen duurzaam worden ingebed in de nieuw gebouwde GeoCrete ® constructie.

Bekijk de GeoCrete® pagina voor meer informatie.

banner