Dear Valued Relation,

we would like to inform you that Van Mannekus has closed the plant location in Holland and that from June 30th 2018 onwards, customers will be delivered by Timab Magnesium or Grecian Magnesite.

Please contact :

Timab Magnesia
https://timabmagnesium.com/en/

Grecian Magnesite
http://www.grecianmagnesite.com/

Boorspoelingen

Boorspoelingen zijn mixen van diverse additieven die de vloeistofdichtheid, reologie en pH veranderen. Een aantal toepassingen van magnesiumoxide zijn:

  • Het wordt gebruikt in boorsuspensies als schuurmiddel om de boorleiding schoon te houden en om zure gassen die uitgestoten worden tijdens de boring te neutraliseren
  • Het wordt ook gebruikt om pH van de boorspoeling te reguleren, in het bijzonder in klei-vrije vloeistoffen die gebaseerd zijn op polymeren.
  • Attapulgite klei wordt ook gebruikt als een reologie modificator in boorspoelingen en de toevoeging van kleine hoeveelheden (circa 2% in gewicht) van MgO helpt om de viscositeit te verhogen.
  • Dead burned magnesiet is werkzaam in expansief cement. Het geeft een stalen behuizing aan de muren waar gaten in geboord worden. De dead-burned magnesiet hydrateert langzaam en het zet cement uit om zo eventuele krimp te compenseren.
  • Sorelcement is bruikbaar als overbruggingsmiddel in boorvloeistoffen en onderhoudende vloeistoffen. Een overbruggend middel zet af als een filterkoek op de wanden in de producerende formaties. Dit voorkomt dat de boorvloeistof of onderhoudende vloeistof verloren raakt in de formatie en het voorkomt ook dat vaste stoffen in de formatie komen en een blokkade veroorzaken. Het Sorelcement als overbruggingsmiddel kan verwijderd worden door het oplossen in een organisch zuur zodra de boring klaar is.

banner