Dear Valued Relation,

we would like to inform you that Van Mannekus has closed the plant location in Holland and that from June 30th 2018 onwards, customers will be delivered by Timab Magnesium or Grecian Magnesite.

Please contact :

Timab Magnesia
https://timabmagnesium.com/en/

Grecian Magnesite
http://www.grecianmagnesite.com/

GeoCrete®

logo

Een veel voorkomend probleem in  het proces van bodemstabilisatie is de aanwezigheid van humuszuren die vastzitten aan de organische substantie. Dit zijn vooral fulvozuren en carbonzuren en die een goede binding met cement verhinderen. Het product GeoCrete® lost dit probleem op. GeoCrete® zorgt ervoor dat de aanwezige zuren in de bodem worden ingesloten en hierdoor wordt het hydratatieproces (ligatie) niet verhinderd.

GeoCrete® is een fijn poeder dat voornamelijk bestaat uit natuurlijk alkalische en aardalkalische verbindingen. Het wordt gebruikt als cement additief en stimuleert direct het cementhydratatieproces waardoor significant sterkere funderingen gemaakt kunnen worden in gebouwen.

De mix van GeoCrete® en cement bevordert de formatie van nieuwe mineralen tijdens de cementhydratatie. Daarnaast verhoogt het ook technische parameters als druksterkte, elasticiteit en buigtreksterkte. Dus even sterke funderingsconstructies kunnen worden bereikt met bodems / korrelige mineralen die aanvankelijk ongeschikt waren.

GeoCrete ® IM is ontwikkeld voor immobilisatie en helpt de verontreinigingen in de grond zodanig in te sluiten dat uitloging binnen de vereiste grenzen blijft. Zware metalen en de meeste organische verontreinigingen kunnen duurzaam worden ingebed in de nieuw gebouwde GeoCrete ® constructie.

Meer gedetailleerde informatie over GeoCrete® kan gevonden worden in de relevante brochure, de website en Terrastab‘s website.

VOORDELEN

  • Kostenvermindering tot wel 30%, aangezien het uitgraven van grond en het gebruik van relatief dure materialen zoals grind en zand overbodig is
  • Verminderde constructietijd en minder CO²  uitstoot, omdat er minder transport nodig is en minder gebruik van zware machines
  • Er worden technisch betere waarden bereikt. GeoCrete® geeft een hogere drukvastheid.

TOEPASSINGEN

Logistieke (haven) gebieden. Door de verbeterde sterkte van het fundament kunnen er dunnere lagen asfalt en cement toegepast worden. Ook zorgt het voor een groter draagvermogen.

Landscaping. Natuurlijke bodems in beschermde natuurgebieden kunnen worden gestabiliseerd en kunnen worden gebruikt als looppaden of fietspaden welke perfect passen bij de omgeving. Tevens bieden deze paden bescherming tegen erosie bij regenval zonder dat er asfalt nodig is.

Wegenbouw. Het gebruik van goedkopere bouwmaterialen wordt mogelijk gemaakt. Lage kwaliteit zand en klei kan worden opgewaardeerd met GeoCrete® zodat ze gebruikt kunnen worden in wegfundamenten terwijl ze anders gestort zouden moeten worden. De asfalt- en afwerkingslagen kunnen dunner worden uitgevoerd.

Bedrijfshallen. De draagkracht van de vloer kan worden vergroot met GeoCrete®. Het verzekert een perfecte begane grond. Ook kan het GeoCrete® vloerplateau als het fundament zelf worden gebruikt.
Bij industriële gebouwen kan het stalen framework direct gefixeerd worden in een GeoCrete® fundament. De uitvoerbaarheid van GeoCrete® kan worden vergroot als de bestaande bodem op de bouwplaats is vervuild.

Waterwerk. Natuurlijke kleibodems kunnen worden versterkt met GeoCrete®. Dijken die ons beschermen tegen de zee, welke bestaan uit ondoordringbare klei, kunnen worden versterkt met GeoCrete® waardoor hun stabiliteit vergroot.

Er zijn meerdere job reports beschikbaar. Als u interesse heeft om één of meerdere rapporten in te zien kunt u een e-mail sturen naar info@mannekus.com.

banner